Onlinetyöpajat

Onlinetyöpajamme on suoraan suunniteltu etänä pidettäviksi. Niiden kautta osallistuja pääsee tutustumaan erilaisiin aiheisiin laulussa ja äänenkäytössä sekä harjoittelemaan niitä omasta kodistaan käsin. Työpajojen lähtökohtina ovatkin käytännönläheisyys sekä keskusteleva ilmapiiri. Toistaiseksi palaute on ollut erinomaista:

Todella hyvä etätoteutus! Tuntuu, että livenä olisin saanut irti täsmälleen saman verran kuin nytkin. Lisäksi harjoituksia tehdessä pystyi täysin keskittymään omaan ääneen ja kehollisiin tuntemuksiin ilman pelkoa siitä, että ei kuulisi omaa ääntään muiden äänten takaa.

Kiitos työpajasta! Nämähän toimii tosi hyvin. Yritän päästä huomennakin mukaan.

Koulutuksessa oli hyviä ja käytännöllisiä harjoituksia. Oli hyödyllistä palautella mieliin notkeustreenejä ja kokeilla niitä aktiivisesti koulutuksessa. Notkeus-teemaa lähestyttiin ja avattiin koulutuksessa monelta eri kantilta, mikä lisäsi käsitystä äänen notkeuden monisyisestä kokonaisuudesta.

Kurssin runko oli erittäin selkeä ja keskittyi oleellisimpiin teemoihin lauluongelmien ratkaisussa, mutta aikaa oli liian vähän. Oli hienoa päästä kokeilemaan harjoituksia käytännössä! Etämuotoinen opetus ei hävinnyt lainkaan lähiopetukselle ja aito, normaali vuorovaikutus oli läsnä.

Selkeää ja johdonmukaista opetusta äänen muodostumisesta ja sen hallinnasta.”

Jäi selkeämpi kuva rekisterivaihdoksista. Ja vaikka koen, että äänirekistereiden välillä vaihtelu on monimutkainen ilmiö siinä mielessä, että siihen vaikuttaa fysiologia laajemmin kuin työpajan puitteissa ehdittiin käsitellä, niin hyvin ehdittiin käydä tärkeitä asioita. Ehkä jopa parempi, että keskityttiin muutamaan täsmävinkkiin kunnolla, niillä pääsi jo harppauksia eteenpäin.

Hienosti selkeytti omaa päätä tässä mielenkiintoisessa kysymyksessä.

Onlinetyöpajat:

 • Estilliä kuoroille
 • Estilliä klassisille laulajille 10.8.2020
 • Estilliä laulunopettajille
 • Fysiologia mielikuvien takana
 • Lauluhengitys
 • Lauluongelmien ratkaisu: Rekisterirajojen häivyttäminen
 • Lauluongelmien ratkaisu: Ylä- ja alaäänet
 • Lauluongelmien ratkaisu: Äänen dynamiikan hallinta
 • Lauluongelmien ratkaisu: Äänen kiristymisen estäminen
 • Notkeutta lauluääneen
 • Työkaluja tulkintaan
 • Twang vai squillo

Tulevat onlinetyöpajat:

Estilliä klassisille laulajille

Miten Estill-äänimalli selittää klassisen- ja oopperalaulun? Millaisia välineitä se antaa chiaroscuron löytämiseen, laulajan formantin hallitsemiseen tai rikkaan soinnin saavuttamiseen, lauluhengitykseen ja muuhun? Tässä onlinetyöpajassa tutustutaan Estill-mallin äänenkäytön kuvioihin, joita harjoittelemalla voimme hallita ääntämme haluamallamme tavalla. Kuvioiden hallitseminen on samalla vastaus yleisimpiin ongelmiin laulussa ja äänenkäytössä.

Tässä onlinetyöpajassa tutustutaan Estill-äänimalliin sekä siihen, miten sitä voidaan hyödyntää klassisen äänenmuodostuksen kehittämisessä. Työpaja on tarkoitettu klassisen laulun ammattilaisille sekä klassista laulua aktiivisesti opiskeleville. Työpajaan osallistuminen ei edellytä aiempia EVT-opintoja.

Maanantaina 10.8.2020 klo 13-16:30, sisältää 30 minuutin tauon puolessa välissä. Hinta sisältää osallistujille lähetettävän pdf-materiaalin. Työpaja toteutetaan Zoom-palvelun välityksellä. Työpaja toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on 8.8.2020 mennessä vähintään 10.

Ilmoittautuminen onlinetyöpajaan tapahtuu kaksiportaisesti:

 1. Maksa koulutus VoiceManualin verkkokaupassa
 2. Ilmoittaudu lisäksi Estill Voice Internationalin sivulla

Lisäksi tarjoamme: