Mitä miksti eli keskirekisteri on ja miten se tehdään?

Miksti (mixed voice) eli keskirekisteri yhdistää rinta– ja päärekisterin toisiinsa. Laulajat kokevat mikstin joskus myös rinta- ja pää-äänien ”sekoittamisena”, mutta mitä siinä tapahtuu? Koska miksti tarkoittaa eri ihmisille erilaisia asioita, tarkastelemme sitä tässä artikkelissa äänihuulivärähtelyn näkökulmasta.

Rekisterinvaihdos kuulumattomiin

Äänen ala-alueella äänihuulet värähtelevät yleensä syvällä kontaktilla. Kun lähestytään ”breikkipaikkaa” eli ylimenoaluetta, äänihuulet mieluusti vaihtavat värähtelytapansa helpommaksi sävelkorkeuteen nähden. Mikäli lihastyömäärä pidetään samana siirryttäessä miellyttävältä puhekorkeudelta ylemmille sävelkorkeuksille eikä ääntöväylää sopeuteta muutoksiin ylöspäin siirryttäessä, ääni muuttuu yleensä huokoiseksi, eli falsettomaiseksi. Tällöin nk. ”rekisterinmuutos” kuullaan selvästi: ala-alueella ääni oli puheen tapaan tiivis ja voimakas, mutta muuttuukin yhtäkkiä huokoisemman kuuloiseksi äänihuulten värähtelytavan muutoksen vuoksi.

Mikstin tarkoituksena onkin häivyttää nämä muutokset kuuluvista ylöspäin mentäessä, jolloin pyritään välttämään nopeaa jäykistyneille äänihuulille (falsetto) siirtymistä, kuten esimerkiksi jodlatessa. Halutun tapahtuman ylläpitäminen korkeammalle mentäessä (e1 sävelen yläpuolelle) vaatii manipulointia niin kurkunpään lihaksistossa, kuin myös ääntöväylän muodossa sekä kehon ankkuroinnissa.

Lue postauksemme yksirekisterisyydestä, jossa käsitellään erilaisia tapoja käyttää äänihuulten värähtelytapoja eri äänialueilla. (Ja niitä on monia!)

Mikstissä syvä- ja ohut äänihuulikontakti kohtaavat

Mikstaamisella, mikstillä (mixed voice) tarkoitetaan syvän äänihuulikontaktin ja ohuen äänihuulikontaktin limittämistä niin, ettei siirtymistä värähtelytavalta toiselle voida kuulla. Toisin sanoen paksummalta äänihuulimassalta siirrytään ohuemmalle äänihuulimassalle jouhevasti.

Ylöspäin mentäessä cricothyroid-lihaksen aktiivisuutta lisätään, jotta äänihuulet voivat venyä ja ohentua, menettämättä kuitenkaan kokonaan äänihuulilihaksen (vocalis, TA) aktiivisuuden aiheuttamaa syvää kontaktia. Vastaavasti mikstaamista tehdään myös ohuelta äänihuulikontaktilta alaspäin, rintarekisterialueelle tultaessa. Mitä korkeammalle mennään, sitä lähempänä ollaan täysin ohutta äänihuulivärähtelyä. Tästä käytetään myös nimitystä CT-dominoiva (Cricothyroid dominant).

Mitä korkeammalle siis lauletaan, sitä enemmän vastuu siirtyy syvältä kontaktilta ohuelle äänihuulikontaktille. Tätä tapahtumaa kuvataan myös seuraavilla termeillä:

  • Thyroarytenoid-dominoiva –> Cricothyroid-dominoiva
  • Mekanismi 1 –> Mekanismi 2
  • Syvä äänihuulikontakti –> ohut äänihuulikontakti
  • Syvä äänihuulikontakti –> ohut äänihuulikontakti –> jäykistyneet äänihuulet (falsetto)

Mikstatessa voidaan käyttää myös jäykistyneitä äänihuulia, erityisesti äänen ylimmällä alueella.


Sheet Music Plus Home Page 2

Ääntöväylän asetukset

Miksti on osa monia laulu- ja äänenkäytön tapoja, mukaan lukien klassinen laulu sekä laulu rytmimusiikissa. Äänihuulten värähtely voi siis tapahtua edellä esitetyllä tavalla erilaisten ääntöväylän asetusten ja kehon aktivoinnin määrän kanssa.

Äänihuulet värähtelevät monilla tavoilla

Monimuotoisen rakenteensa vuoksi äänihuulet voivat värähdellä hyvin erilaisilla tavoilla ja yhdistelmillä. Tämä postaus onkin vain pintaraapaus mikstaamisen mahdollisuuksiin.

One thought on “Mitä miksti eli keskirekisteri on ja miten se tehdään?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *