Huonosti syttyvät ylä-äänet? Harjoittele alukkeita!

Laulun tai fraasin aloittaminen korkealta varsinkin hiljaa on aina haastavaa. Tyypillisimmät hankaluudet liittyvät siihen, että ääni syttyy myöhässä tai hieman alavireisenä tai kireänä tai eri laatuisena kuin on tarkoitus.

Korkealta laulun aloittamisen harjoittelussa kannattaa keskittyä äänen alukkeisiin, sillä niiden avulla voi varmistaa sen, että ääni syttyy varmasti ja tulee ulos sellaisena kuin tarkoitus on. Ankkuroinnin yhdistäminen hyviin alukkeisiin lisää edelleen äänen vakautta ja auttaa aloittamaan laulun hiljaa korkealta.

Ääni alkaa kolmella tavalla

Ääni syntyy, kun ilmavirta kohtaa äänihuulet saaden ne värähtelemään. Alukkeella tarkoitetaan tätä äänen syttymisen tapaa; tapaa, jolla ilmavirta saa äänihuulet värähtelemään. Tämä voi tapahtua kolmella eri tavalla:

1.     Äänihuulet ensin yhdessä eli glottaali aluke

Kun äänihuulet ovat yhdessä ilmavirran kohdatessa ne, äänihuulet alkavat mieluiten värähdellä syvällä äänihuulikontaktilla ja tiiviisti sulkeutuen. Tätä kutsutaan glottaaliksi alukkeeksi (glottis = äänihuulten välinen rako). Glottaalin alukkeen avulla voidaan varmistaa äänen syttyminen tarkasti ja varmasti. Glottali aluke auttaa myös laulamaan kiinteämmällä äänellä, kun ääni ei syty huokoisena.

Huom! Glottaali alukkeesta käytetään joskus myös termiä kova aluke, jolla on negatiivinen kaiku laulamisen suhteen. Glottaali aluketta harjoitellessa onkin syytä kiinnittää erityisen tarkkaan huomiota ilmanpaineeseen, joka ei saa olla liian suuri.

2.     Äänihuulet ensin erillään eli aspiroitu aluke

Kun äänihuulet ovat erillään ilmavirran kohdatessa ne, värähtely alkaa siten, että äännön yhteydessä ilmaa ”karkaa” samalla ulos ennen kuin äänihuulet kohtaavat toisensa (esimerkki: h-kirjaimella alkavat sanat). Tätä kutsutaan aspiroiduksi alukkeeksi.

Aspiroidulla alukkeella äänihuulten värähtely voi jatkua myös siten, etteivät äänihuulet kohtaa tiiviisti, jolloin ääni on huokoinen. Huokoinen ääni on kuitenkin monille helppo tuottaa ylhäällä (esim. miesten falsetti, monien kuorosopraanojen laulutapa) ja usein myös tavoiteltu äänenlaatu.

Aspiroitu aluke voi auttaa vähentämään kireyttä, mikäli taipumuksena on käyttää liian kovaa ilmanpainetta laulaessa.

3.     Yhtäaikainen aloitus eli pehmeä aluke

Pehmeä äänihuulialuke syntyy silloin, kun äänihuulten asettaminen värähtelemään sekä ilmavirran aloittaminen tapahtuvat yhtäaikaisesti. Tämä aluke on erityisesti klassisten laulajien suosiossa, sillä se houkuttelee äänihuulet värähtelemään klassisen laulun estetiikan mukaisesti.

Pehmeä aluke auttaa aloittamaan korkeat äänet hiljaa kiinteällä äänellä. Pehmeä aluke myös houkuttelee äänihuulia jatkamaan ääntä siten, että äänihuulet värähtelevät ohuella kontaktilla. Pehmeän alukkeen hyödyt korkealta laulamisen aloittaessa ovat samat kuin glottaalin alukkeenkin, mutta ”pehmeämpinä” versioina. J-kirjain alussa auttaa löytämään pehmeän alukkeen.

Pehmeä aluke voi auttaa vähentämään äänen kireyttä esimerkiksi beltatessa.

Valmista sävelkorkeus ennen kuin ääni kuullaan

Jotta korkea ääni alkaa oikealta sävelkorkeudelta, on tärkeää valmistaa sävelkorkeus jo ennen kuin ääni kuuluu. Kielen takaosan korkea asento auttaa korkeiden äänien syttymistä ja oikean vireen tuottamista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *